• Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

mars 31, 2017

Info nr.10

Årsmøtet 2017.
Årsmøtet i SAFE klubben ble avholdt i Krakow 29.og 30. mars. Årsberetning, regnskap, kontingentstørrelse og budsjettforslag for det kommende året som styret la frem ble godkjent uten særlige anmerkninger. Kontingente videreføres uendret.

Bruken av midlertidige ansatte, arbeidsforholdene i vikarpoolen ble et sentralt tema som skapte engasjement i salen, og deltakerne ga klare meldinger om klubbens målsettinger på dette området.

Vi har i dag 2 tvisteprotokoller knyttet til tariffavtalens forståelse hva angår vikarpoolene.

Den ene er ferdig tvistebehandlet mellom SAFE sentralt og Norsk Olje og Gass, og vi forventer nå at SAFE sentralt tar denne saken videre inn til behandling mellom YS og NHO.
Den andre tvisteprotokollen, som stort sett er lik den forrige, ble signert på siste forhandlingsmøte med bedriften. Vårt standpunkt i denne saken er at alt behov for vikarer og såkalte fleksistillinger (pob stillinger) skal dekkes av fast ansatte medarbeidere.

Dag 2 av dette møtet ble avholdt sammen med tillitsvalgte fra Transocean klubben. Her ble blant annet SAFE organisasjonsutvalg foreløpige arbeid, gjennomgått, og diskutert. Nedgangen i oljevirksomheten, der alle oppsigelsene også rammer det totale medlemsgrunnlaget tvinger frem nødvendige organisatoriske tilpasninger, og flere av forslagene til endring skal behandles på en ekstraordinær Kongress i juni, samt på den kommende ordinære SAFE kongressen i november. Dette blir en spennende prosess som uten tvil vil skape engasjement i hele organisasjonen.

Et annet tema var opplæring av tillitsvalgte. Her er det lagt på bordet en ny opplæringsmodell som har fått navnet «SAFE Skolen», det opplæringsmodulene er delt opp i 5 trinn, og at alle kursene avholdes med en tidsramme på 2 dager. Det har vist seg at det er vanskelig å få TV til å delta på ukeskursene, og dersom det nye forslaget blir vedtatt så håper vi at det blir større interesse for å lære mer om tillitsvalgtarbeid.

Undertegnende har ferie i uke 14. og er ikke tilbake før etter påske. Vil likevel besvare henvendelser på e-post fortløpende.

Bilder er tatt av Vibeke Skramstad
MVH
Oddleiv Tønnessen
Klubbleder SAFE

 

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.