• Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

mai 24, 2017

Info nr.14

Tariff 2017
Lønnsforhandlingene med Norsk Olje og Gass ble som sikkert alle vet avsluttet sent i går ettermiddag. NOG tviholdt på at rammene for oppgjøret også skal gjelde for oss som arbeider på norsk sokkel, helt uavhengig av at vi i de siste årene har sakket litt akterut.
Det er vår hovedorganisasjon YS, sammen med LO/fellesforbundet og NOH som i vårens frontfagsforhandlinger fastsatte denne rammen på 2,4 %. Dette må vi forholde oss til så lenge SAFE står tilsluttet YS.
Uten streikerett, så er det kalkulatoren som gjør arbeidet, og her er det slik at partene alltid har forskjellige måter å regne på, men uten streikerett, så er det arbeidsgiversiden som har siste ordet og sier at nok er nok. Og det var nettopp dette som skjedde i går, med følgende resultat:
– Kr 238 utbetales som et engangsbeløp, til dekning av 50øringen som ble avtalt i frontfagsforhandlingene.
– Kr 1264 legges inn på lønnsmatrisen linje 2 utgjør etterslepet fra merutvikling i de lokale forhandlingene i operatørselskapene i 2016
– Kr 12.500.- som et generelt tillegg som også legges inn på lønnsmatrisens linje 2
– 50 øre økning av nattillegget slik at dette nå vil utgjøre kr 69,50 pr time.
– Skift-Nattillegg med konferansetid økes med kr 1,50 til kr 89,50

SAFE er med bakgrunn i senere års utvikling, ikke fornøyd med dette oppgjøret, og har derfor unnlatt å signere. Dette samtidig som det er protokollert at tilleggene vil bli utbetalt fra 1.juni, som om vi ga aksept, og forhandlingene er derved avsluttet.

Det siste har sin bakgrunn i at fagforeningen Lederne ved Lederteknikeren, som i all vesentlig grad er opptatt av nattillegget med konferansetid, ikke er fornøyd med årets lønnstilbud fra NOG. De har brutt forhandlingene og tar nå oppgjøret inn til meklingsmannen. SAFE og tidligere OFS har lang erfaring med slike forhandlingsløp, så vi ønsker dem lykke til.

Jeg vil legge til at så lenge vi står tilsluttet YS, så vil de sammen med NHO fastsette rammene også i kommende mellomoppgjør. Det er svært lite støtte for en utmelding av YS, så da må vi forholde oss til det.

Samarbeidet mellom foreningene denne gang, var bedre enn i fjorårets tariffoppgjør. SAFE klubben i ESS mener at dette samarbeidet må styrkes kraftig frem mot neste års tariffoppgjør, for det kommer til å bli svært krevende.

Foto: Oddleiv Tønnessen

MVH
Oddleiv Tønnessen
Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.