• Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

juni 9, 2017

Info nr.15

Tariff 2017. NR området i havn.
Smertefri gjennomføring av tariffoppgjøret på flyteriggene. Norges Rederiforbund ble i lønnsforhandlingene med SAFE, IE og DSO enige om et generelt tillegg på kr 10 000.- inklusiv feriepenger. I tillegg så økte nattillegget med 2 kr. Vi får håpe at dette «lavt lønnsoppgjøret» kan medvirke til at aktiviteten økes og at flere oppsagte riggarbeidere kommer i arbeid.
Tariff 2017- Sokkelavtalen, Lederne ikke fornøyd, Mulig streik fra fredag kl 24:00
Som kjent så brøt Lederne lønnsforhandlingene med NOG for sokkelavtalene. Heller ikke SAFE var fornøyd med tilbudet som NOG ga oss til slutt, men i et mellom oppgjør så avgjøres rammene av de sentrale aktørene LO og YS, og uten streikerett så blir det på mange måter et diktat, og ingen unntak denne gangen. Lederne derimot har streikeretten intakt, og de akter derfor å benytte seg av den, dersom de ikke oppnår et bedre resultat enn det som NOG tilbød i Stavanger. De har derfor varslet plassfratredelse på følgende innretninger:
Goliat (Eni Norge), Draugen (Norske Shell), Gudrun (Statoil), Oseberg Øst (Statoil) og Kvitebjørn (Statoil)
Dersom det blir streik så vil altså Goliat bli rammet, og dersom innretningene stenges helt ned og det kan i verste fall bety at flere av våre ansatte bli permittert. Av informasjon som lederne har lagt ut leser vi følgende:
Norsk olje og gass beregner årslønnsvekst fra tallgrunnlag som inkluderer forpleining og boring. En slik regnemåte slår ut som et lavere resultat for Ledernes medlemmer som kun er på operatøravtalen og derfor har høyere snittlønn. Siden tilbudet fra Norsk olje og gass er i kroner og ikke prosent, ville årslønnsveksten for oss derfor blitt lavere enn snittet for bransjen, og dermed oppretteholder vi ikke kjøpekraften.
Dette er nok riktig, men som vi vet så står skifttillegget og konferanse tillegget alltid øverst på ledernes prioriteringsliste, og årets tilbud om å øke konferansetillegget med kr 1,50 går også utover rammen til oss i forpleiningen. Alle tillegg som blir gitt i forhandlingene på de såkalte sokkelavtalene med NOG, legges inn i beregningsgrunnlaget for alle de ansatte på sokkelavtalen og påvirker lønnsseddelen for samtlige, enten man arbeider i operatør, boring eller forpleining.

Vi ønsker Lederne, inkludert forhandlingsleder Audun Ingvartsen fra ESS lykke til i den avsluttende meklingen og håper at de med ny forhandlingsleder får gjennomslag for sine krav!

MVH
Oddleiv Tønnessen
Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.