• Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

juni 30, 2017

Info nr.17

Fortsatt usikkert i EMOU
Scarabeo 5 er ferdig med sitt oppdrag, og det knytter seg stor usikkerhet om riggens fremtid. Bedriften vurderte på et møte i går å gå til permitteringer, men etter et avklarende møte med Sipem så ble møtet hevet uten behov for permitteringer. Vi håper at det dukker opp et nytt boreoppdrag i løpet av de neste månedene, men det kan se vanskelig ut. Kontrakten vi har med Sipem i dag løper ut i september.

Kartlegging av biarbeidsgiver.
Bedriften har nå sendt ut brev til samtlige ansatte, der de vil kartlegge omfanget av at ansatte har en bi-arbeidsgiver eller annet arbeid i sin fritid. Bedriften gjennomfører dette med grunnlag i punkt 2 i arbeidsreglementet, der det står at ESS og EMOU er å anse som hovedarbeidsgiver, og at den enkelte har plikt til å informere bedriften om eventuell bi arbeidsgiver etc. Vi oppfordrer alle å svare på denne kartleggingen.

Innarbeiding av fritid og innarbeiding av skyldig tid.
Fra og med 1. juli opphører muligheten til å inngå avtale med bedriften om innarbeiding av fritid og skyldig tid. Avtaler som allerede er inngått vil selvfølgelig løpe som avtalt. Etter dette så er det tariffavtalens bestemmelser som regulerer alt som omhandler arbeidstid med oppholdsperioder og friperioder på sokkelen, dette inklusiv 1,5 dagers regelen for de ansatte i poolene. Vi har som mål å videreføre ordningen med innarbeiding av fritid, men det kan først skje i neste kvartalsmøte i august.

Oppklaring av fortrinnsretten i EMOU.
Vi får mange henvendelser knyttet til rekruttering til Askeladden og Askepott, både i driftsfasen og ifm forseiling. Her er også fortrinnsretten sentral, og vi ser derfor behov for en oppklaringsrunde med bedriften. Usikkerhet knyttet til oppdrag på Scarabeo 5, tidspunkt for ansettelser på Askeladden og Askepott med mer fordrer god og avklarende dialog med bedriften. Vi er også inne i en årstid med ferie, men vi satser på en avklaring i løpet av kommende uke. Det er planlagt møte kommende mandag.

Ønsker alle en god sommer!
MVH
Oddleiv Tønnessen
Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.