• Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

september 14, 2017

Info nr.23

Årsmøte 2018

Klubbstyret avholdte i går møte og vi tar sikte på å avholde Årsmøte i ESS klubben i uke 15, og da nærmere bestemt 10. til 12. april. Vi har samkjørt oss med SAFE klubben i Coor management og vi tar sikte på at møtet avholdes på Kielferja. som går mellom Oslo og Kiel. Vi ber alle tillitsvalgte notere seg datoen for dette møtet. Valg av styre for perioden 2018- 2020 står blant annet på dagsorden, og det må selvfølgelig valgkomiteen merke seg.

Rotasjon.
Mange har fått med seg at bedriften har lagt frem planer om rokkering av ansatte. Med forskjell fra det som ble presentert på kvartalsmøtet i forrige uke så kom bedriften med en klarere målsetting og plan i et slikt prosjekt. Vi registrerer at bedriften har lyttet til oss, men det er fortsatt lang vei å gå før bedriften får en aksept fra SAFE klubben til et slikt prosjekt.

Vi har i dag en særavtale som omhandler en hovedmålsetting om optimal team- sammensetting. Dette, med flere kriterier er også nedfelt i lover og sentrale avtaler. Her skal det tas hensyn til alder, kompetanse, sosiale forhold, kjønn, bosted mm. Vårt standpunkt i denne saken er at en slik prosess starter ute på «gulvet» der tillitsvalgte, verneombud og linjeledere sammen, setter seg ned for å diskutere situasjonen på de enkelte innretningene.

Arbeidstakermedvirkning er riktig ordet på dette. Spørsmål om tilretteleggingsomfanget, skjult tilrettelegging, kompetanse, alder, kjønn, sosiale hensyn mm, må være tema i slike møter.

Dersom linjeledelsen, VO og TV sammen ser at det er avvik fra en optimal bemanning, så må alle ansatte om bord trekkes inn i en slik prosess, for eksempel på et HMS møte. Dersom man da samlet sett ser at det er behov for endringer, så må man på en åpen måte diskutere seg frem til løsninger som det er enighet om. En slik prosess kan vi støtte, men det fordrer selvfølgelig at vi er enig om dette sentralt, og at linjeledelsen og de ansatte representanter på innretningene, innledningsvis utviser objektivitet i en ærlig og åpen prosess.

Alternativ til en slik prosess med full arbeidstakermedvirkning, er styringsretten, og det vil vi selvsagt ikke støtte, da vi frykter negative konsekvenser både for de ansatte og bedriften. bedriften har notert seg SAFE klubbens syn, og vil komme tilbake til saken.

MVH
Oddleiv Tønnessen
Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.