• Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

september 21, 2017

Info nr.24

Takk for nå!

Om en god ukes tid overføres våre ansatte på Ivar Aasen, Alvheim og Skarv til Sodexo. Det er alltid vemodig når dette skjer, og gode kollegaer starter sin videre karriere i en annen bedrift. Som EU og EØS motstander, så er det likevel slik at reglene om virksomhetsoverdragelse kom som en konsekvens av Norges inntreden i EØS avtalen, og det er jeg veldig glad for. Arbeidsmiljøloven ble endret og jobben til over 52 ansatte videreføres i ny bedrift. SAFE klubben sine medlemmer blir nå overført til SAFE i Sodexo, og vil bli godt ivaretatt. Siden jeg snart drar på ferie, så vil jeg benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid, og ønske alle som blir overført lykke til i ny bedrift.

Nye arbeidskontrakter i ESS Support.

Våre ansatte i ESS Support Service har nå mottatt nye arbeidskontrakter for signering. Det var fagforeningene som for en tid tilbake krevde opprydding i ansettelseskontraktene. Spesielt så var det spørsmål om ansiennitet, og hvor man arbeidet som bragte hodebry når rundene med oppsigelser rammet hele bransjen. I denne runden har vi likevel mottatt tilbakemeldinger om fortsatt uklarheter, og dette er diskutert med bedriften, og for å gi de ansatte en ytterligere trygghet så er vi enige om å undertegne en enighetsprotokoll, der usikkerheten fjernes. De tidligere arbeidskontraktene inneholdt en bestemmelse om minimum 3 mnd. oppsigelsestid. SAFE klubben har krevd at det i arbeidskontrakten skal stå «oppsigelse iht. AML regler». Ansatte som i dag ikke har 3 mnd. oppsigelsestid etter AML regler, vil likevel opprettholde denne rettighet i de nye kontraktene. Bakgrunnen for dette er at disse ikke skal miste denne rettighet i ny arbeidskontrakt. Det er også slik at det er kommet inn en formulering som sier «for tiden ansatt». Hor å viske vekk enhver tvil så inneholder enighetsprotokollen en krystallklar beskrivelse om at dette ar arbeid på sokkelen

Utlysning av ledige stillinger.

I følge lokalavtalen så skal alle ledige stillinger som følge av at ansatte av ulike grunner slutter lyses ut på bedriftens intranettside. SAFE klubben har lenge etterlyst aksjon fra bedriftens side, da vi vet at det er flere som har sluttet. Vi forstår ikke at dette skal ta så lang tid, og har purret på bedriften mange ganger. For dem som vil søke, så er det viktig at søknadsfristen overholdes, og vi får håpe at utlysningene er rett rundt hjørnet.
Rotasjon.
Som forventet så har bedriftens planer om å flytte på ansatte skapt motreaksjoner. Bedriften har mottatt klubbens syn på saken, og er nå i tenkeboksen om videre arbeid med denne saken.

Undertegnende tar fra neste 3 ukers ferie, vil være sporadisk inne på e-post. Øvrige styremedlemmer kan kontaktes ved akutt behov.

MVH
Oddleiv Tønnessen
Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.