• Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

desember 14, 2017

Info nr.29

Forhandling og drøfte møte med bedriften.

I dag ble det gjennomført nytt forhandlingsmøte med bedriften knyttet til omstridte punkter i særavtalen. Her er vi i hovedtrekk blitt enig med bedriften, men det gjenstår enkelte avklaringer fra «partene» før eventuell ny særavtale signeres.
I hovedtrekk går dette på kriteriene som skal drøftes i forbindelse med tildeling av ledige stillinger, samt spørsmål knyttet til bruk av midlertidige ansatte.
I tillegg til dette ble agendaen på det såkalte månedsmøte lagt inn i dette møtet, så derfor ble også andre sysselsettingsspørsmål mm, drøftet, og her er en kort oppsummering:

– De tidligere ansatte i EMOU som er blitt lovet arbeid i kraft av sin fortrinnsrett, vil i løpet av neste uke få tilsendt arbeidskontrakt for signering. Disse vil opparbeide seg lønn når de settes inn i drift på de enkelte innretningene.

– Også flere kokker og renholdere i ESS Support Service skal inn i arbeid, og vil bli gitt tilbud om fast stilling i løpet av kort tid. Eksakt antall vil bli klart over helgen.

– EMOU har som kjent behov for flere medarbeidere nå som COSL Innovator skal ut i drift en gang på nyåret. Ledige stillinger er lyst ut på Intranett og via NAV systemet. Bedriften er nå inne i en periode med intervjuer, og vi venter en avklaring om hvem som får jobb rett over årsskiftet. Det er fortsatt litt usikkert når tid Innovator skal i drift, men vi får bare håpe at dette går raskt.

– Overgang til digitale sykemeldinger vil gi oss utfordringer, og som kjent så betyr dette at nærmest all lønn etter at arbeidsgiverperioden ved sykemelding, vil bli utbetalt av NAV. Ansatte som har lønn utover 6 G vil få etterbetalt mellomlegget mellom NAV ytelsen og særavtalens krav om full lønn under sykdom, først når sykmeldte ansatte blir frisk og kommer tilbake i arbeid.
Innføringen av digitale sykemeldinger er pålagt av NAV, og vil kun bety at påleggstrekk vil bli utført i perioden NAV utbetaler Lønn. Kontingent trekk, trekk til forsikringsordninger, personalfondet gir oss nye utfordringer som vi må finne andre løsninger på.
Vi ga også utrykk for at ansatte med lønn over 6 G vil bli hardt rammet ved langvarig sykefravær, men bedriften så ingen muligheter til å etterkomme en annen løsning, siden det endelige oppgjøret om sykelønn fra NAV blir kommunisert til bedriften.

MVH
Oddleiv Tønnessen
Klubbleder SAFE i ESS
Mobiltlf: 93424342

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.