• Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

mars 17, 2017

Info nr.8

Positiv storsamling av ansatte i ESS
Etter mange år uten storsamling av ansatte i bedriften, ble det tirsdag gjennomført en hyggelig aften med nærmere 121 ansatte. Kantina på Forus der bedriften holder til, var arena for anledningen og alle tilbakemeldinger fra deltakerne var utelukkende positiv. Sjefen, Eli Aga, fortalte innledningsvis om rikets tilstand, og hvilke utfordringer vi står ovenfor på en hyggelig måte. Dette ble fulgt opp av motivator Trond Haukedal, holdt et engasjert innlegg, som så ble avløst av en fantastisk middag, der våre beste kokker serverte et minneverdig måltid.

«Trond Haukedal- Ingenting påvirker vår produktivitet og kvaliteten i det vi gjør – enn motivasjon. Og indre motivasjon fungerer mye bedre og langsiktig enn ytre motivasjon. Kombinert med stor arbeidsglede og godt humør er disse viktige suksessfaktorer i et godt arbeidsmiljø og en velfungerende jobbhverdag»

Hele kvelden var en positiv opplevelse, og siden dette opplegget skal arrangeres hvert år, så anbefaler vi alle til å melde seg på ved neste anledning.

Nattarbeid på Ekofisk Lima- omforent forslag i AMU.

I disse tider så er det dessverre lite gjester om bord på innretningene, og dette innebærer tilsvarende smal bemanning i forpleiningstjenesten. Norsk sokkels største bolig innretning, Ekofisk Lima opplever også dette, og vi har lenge ment at bemanningen på natt har vært alt for smal, og da spesielt på kjøkkenet. I gårsdagens møte i AMU ble det oppnådd enighet om å utsette en ytterligere nedbemanning på natt inntil nærmere og gjennomgang av arbeidsmengden og organiseringen av arbeidet. En fagperson, samt bedriftshelsetjenesten vil bli satt inn i dette arbeidet.
IA bedrift og egenmelding på inntil 14 dager.

Egenmeldingsordningen var også tema i AMU, og etter nærmere vurderinger har bedriften nå besluttet å øke lengden på egenmelding fra nå, inntil 14 dager, noe som nå vil avløse 8 dagers grensen. Målsetningen med dette er å unngå et stort antall sykemeldinger på 14 dager, og se om det er muligheter for dem som er syk og bruker egenmelding å komme seg på jobb før hele 14 dagers perioden er omme. Maks bruk av egenmelding pr år er likevel totalt 24 dager.

Bilde krediteres: IE leder i Ess Per Holstein.
MVH
Oddleiv Tønnessen
Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.