• Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

mars 22, 2017

Info nr. 9

Tariff 2017, også med blikk på 2018.

På SAFE tariffkonferanse i går så ble det lagt frem lønnsberegninger som viser at vi i fjor hadde en reallønnsnedgang på 1,9 %. Til sammenlikning så var nedgangen i industrien generelt på 1,6 %. Det er over 20 år siden at industriarbeidere i Norge har opplevd reallønnsnedgang. Dette viser hvor stor innvirkning oljeprisfallet har hatt på lønnsutviklingen i norsk industri, og vi frykter dessverre at denne trenden skal fortsette.

Frontfagsforhandlingene som nylig ble avsluttet mellom LO og NHO, og ga en oppgjørs- ramme på 2,4 %. En ramme som også innehold et generelt tillegg på 50 øre i timen gjeldende fra 1.april. Man skal være god i matematikk for at en slik ramme skal hindre en ytterligere reallønnsnedgang for våre områder. I et mellom oppgjør så har YS vedtatt samordnet oppgjør, noe som innebærer at vi ikke har streikerett i de kommende forhandlingene. Dette svekker selvsagt styrken i enhver lønnsforhandling, men vi får likevel gå inn i disse forhandlingene med mål å stanse reallønnsnedgangen og sikre medlemmenes kjøpekraft.

På tariffkonferansen så vi også frem til hovedoppgjøret i 2018, der vi vil stille med alle rettigheter til lovlige kampmidler. Og dersom vi opplever en ytterligere nedgang i reallønnsnivået, så må dette tas igjen neste år. Det kan bli et par tøffe år, men det er dessverre ingen annen utvei dersom vi skal opprettholde kjøpekraften.

Innleie og bruk av midlertidige ansatte.
Innleie av arbeidskraft brer om seg etter at den mørkeblå regjeringen med støtte fra KRF og Venstre har vedtatt lovendringer som gir lettere tilgang på innleide og bruk av midlertidige ansatte. Ingen må være i tvil om at samtlige selskaper på norsk sokkel vil erstatte flest mulige fast ansatte med innleid personell fra vikarbyråer samt egenbruk av midlertidige ansatte. Dette er også en sak som ble diskutert på tariffkonferansen som må prioriteres, og vil også bli et tema i oppgjørene fremover.

SAFE krever fast ansettelse av alle som arbeider på innretningene, da dette uten tvil vil opprettholde nødvendig faglig og ikke minst sikkerhets kompetanse, noe som igjen betyr en trygg arbeidsplass for alle som arbeider i de ulike delene av norsk olje og gassindustri.

Alle forhandlingene i de ulike områdene skal denne gang avholdes i Stavanger.

 


MVH
Oddleiv Tønnessen
Klubbleder SAFE

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.