• Forusparken 12
    4033, Forus

  • Man - Fre 8.00 - 17.00
    Helgen STENGT

  • 41447525
    Klubbleder

Nyheter

april 29, 2018

Sysselsetting

Sysselsetting – bemanningsplaner etc

Vi er nå inne i en meget travel periode der vi i løpet av få dager skal overta driften av AkerBp kontrakten. Vi har hatt første av tre runder med introkurs med de ansatte på disse 5 innretningene. Det knytter seg både forventninger og spenning til bedriftens evne til denne overdragelsen, og mitt inntrykk er at både personalavdelingen og driftsavdelingen i bedriften har forberedt seg godt.

I dagens møte med bedriften så fikk vi overlevert utkast til nye skiftplaner for SAFE Zephyrus og Haven. Det gjenstår enkelte avklaringer før alt er på plass. Når dette er gjort så vil bedriften informere alle som har fått jobb om bord på disse innretningene. Totalt sett så er vi fornøyd med denne krevende rekrutterings prosess, der bedriften i tiden som kommer, også skal ansette mange nye medarbeidere. Vi har ingen mulighet til å overkjøre eller protestere på bedriftens valg, da det er bedriften som bestemmer hvem de skal ansette.

For dem som midlertidig søker seg inn på flotell prosjektene knyttet til Johan Sverdrup feltet, så har vi hele tiden vert opptatt av at spillereglene blir fulgt slik at vi slipper at enkelte blir skyldig timer når man i en avtalt periode får en annen arbeidsplass.

Klubbene får mange henvendelser fra enkelte medlemmer og tidligere ansatte. Vi kan dessverre ikke gi ut informasjon om hvem som fikk jobben de søkte på, da enkelte brikker ennå ikke er på plass. Dette vil bedriften ta seg av få fort som mulig. For nyansatte vil bedriftsansiennitet begynne å telle når ny arbeidskontrakt om fast ansettelse er signert. Tid brukt som midlertidig ansatt vil ikke gi bedriftsansiennitet.

Vi registrerer at enkelte boligenheter har økende belegg og det gir også en positiv effekt ved at flere kommer seg i arbeid. Det gjelder også volumet på utleiekontrakten med Statoil.

Til slutt så er det nå klart at tariffoppgjørets uravstemning, gikk i klar favør av «ja» siden, så streikefaren på NHO området er nå avklart. De avsluttende lønnsforhandlingene med NOG skal også gjøres ferdig i neste uke. Etter dette gjenstår oppgjøret med Norges Rederiforbund, og der kan det i år ventes større usikkerhet om enighet eller arbeidskonflikt.

Mvh

Oddleiv Tønnessen

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.